Tiếng Việt lớp 1

Chọn sách giáo khoa

Tiếng Việt 1 | Chương trình mới - Tiếng Việt - Chân trời sáng tạo

Tiếng Việt 1 | Chương trình mới - Tiếng Việt - Chân trời sáng tạo

Gồm 162 clip bài giảng bám sát các đơn vị kiến thức chuẩn SGK giúp học sinh nhận biết được hệ thống chữ cái, thanh điệu và nguyên tắc ngữ âm cơ bản.

900.000
Chỉ còn 750.000
Chỉ còn 2 ngày
Tiếng Việt 1 | Chương trình mới - Tiếng Việt - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tiếng Việt 1 | Chương trình mới - Tiếng Việt - Kết nối tri thức với cuộc sống

Gồm 160 clip bài giảng bám sát các đơn vị kiến thức chuẩn SGK giúp học sinh nhận biết được hệ thống chữ cái, thanh điệu và nguyên tắc ngữ âm cơ bản.

900.000
Chỉ còn 750.000
Chỉ còn 2 ngày
Tiếng Việt 1 | Chương trình mới - Tiếng Việt - Cánh Diều

Tiếng Việt 1 | Chương trình mới - Tiếng Việt - Cánh Diều

Gồm 150 clip bài giảng bám sát các đơn vị kiến thức chuẩn SGK giúp học sinh nhận biết được hệ thống chữ cái, thanh điệu và nguyên tắc ngữ âm cơ bản.

900.000
Chỉ còn 750.000
Chỉ còn 2 ngày
Tiếng Việt 1 | Khóa học tốt Tiếng Việt 1

Tiếng Việt 1 | Khóa học tốt Tiếng Việt 1

Gồm 150 clip bài giảng sinh động bám sát chương trình SGK. Giúp học sinh nhận biết được hệ thống chữ cái, thanh điệu và nguyên tắc ngữ âm cơ bản.

900.000
Chỉ còn 750.000
Chỉ còn 2 ngày
Khóa học tốt Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục

Khóa học tốt Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục

Gồm 200 clip bài giảng sinh động bám sát chương trình SGK. Giúp các em học sinh đọc thông, viết thạo, học đâu chắc đấy, nắm chắc luật chính tả, hệ thống cấu trúc ngữ âm Tiếng Việt. 

900.000
Chỉ còn 750.000
Chỉ còn 2 ngày

CÁC GÓI HỌC KHÁC

Khóa học tốt Tiếng Việt 4

Khóa học tốt Tiếng Việt 4

Gồm 204 bài giảng sinh động và 2000 bài tập về Đọc hiểu, Luyện từ và câu, Mở rộng vốn từ, bám sát SGK. Rèn luyện cho con khả năng diễn đạt và đọc hiểu tốt nhất.

750.000
Khóa học tốt Tiếng Việt 2

Khóa học tốt Tiếng Việt 2

Gồm 176 clip bài giảng sinh động bám sát chương trình SGK. Rèn luyện cho con khả năng nghe, đọc hiểu và diễn đạt bằng lời

750.000
Khóa học tốt Tiếng Việt 3

Khóa học tốt Tiếng Việt 3

Gồm 171 clip bài giảng Tiếng Việt lớp 3 sinh động bám sát chương trình SGK. Rèn luyện cho con khả năng nghe, đọc hiểu và diễn đạt bằng lời các bài học Tiếng Việt 3

750.000
Khóa học tốt Tiếng Việt 5

Khóa học tốt Tiếng Việt 5

Gồm 196 bài giảng sinh động và 2000 bài luyện tập về tập làm văn, Luyện từ và câu được giảng dạy bởi Cô Nguyễn Thanh Tâm với nội dung bám sát SGK giúp học sinh học tốt chương trình tiếng việt lớp 5 và có bước chuyển hoàn thiện khi tiếp cận với môn Ngữ văn lớp 6.

750.000
Khóa Tiếng Việt tiền lớp 1

Khóa Tiếng Việt tiền lớp 1

Dành cho bé chuẩn bị vào lớp 1

750.000
Chương trình mới - Tiếng Việt 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Chương trình mới - Tiếng Việt 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Gồm 62 bài tương ứng với 62 bài đọc theo thể loại. Mỗi bài đọc sẽ gán với các hoạt động tương ứng với việc rèn luyện các kĩ năng đọc, viết nói và nghe.

750.000
Chương trình mới - Tiếng Việt 2 - Cánh Diều

Chương trình mới - Tiếng Việt 2 - Cánh Diều

Gồm 170 video bài giảng tương ứng với 31 chủ điểm nhỏ gần gũi, thân thuộc với học sinh. Bài học được sắp xếp theo 5 chủ đề (thiếu nhi – nhà trường – thiên nhiên – tổ quốc).

750.000
Chương trình mới - Tiếng Việt 2 - Chân trời sáng tạo

Chương trình mới - Tiếng Việt 2 - Chân trời sáng tạo

Gồm 200 video bài giảng tương ứng với tổng 15 chủ điểm gần gũi, thân thuộc với học sinh. Mỗi bài học đều được tổ chức theo hoạt động khởi động – khám phá và luyện tập – vận dụng.

750.000