Cô Chử Thu Trang


ảnh của Cô Chử Thu Trang
Công việc: Giáo Viên Ngữ Văn
Nơi làm việc: Cử nhân Sư Phạm

Với phong cách giảng truyền cảm, sinh động, cô Trang đã thổi niềm đam mê văn học cho rất nhiều thế hệ học sinh. Cô Trang nổi tiếng với hàng ngàn người theo dõi trên các trang MXH.

Giáo viên khác