Đố vui Toán Học kỳ 11

Tác giả Chị Di Biết Tuốt 08:42 18/12/2019 14089

Bắt đầu từ ngày khai giảng mẹ của Lan mỗi tháng cho Lan 5 đồng để mua sách vở, lan chỉ mua hết 4 đồng, còn 1 đồng góp lại. Hỏi sau mấy tháng Lan có được 10 đồng?


Xem đáp án

Đáp án như sau:

Đánh giá đố vui

| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}