Đố vui kỳ 9

Tác giả Chị Di Biết Tuốt 17:21 20/11/2019 11878

Một con thuyền lớn trên sa mạc. Trên thuyền có hai ngọn núi cao. Cỏ bông um tùm mọc trên núi. cắt lấy đem dệt thảm gấm nào. Đó là con gì?


Xem đáp án

Đáp án như sau:

Đánh giá đố vui

| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}